ابزارسازی زمانی

نام مدیرعامل:محمود زمانی 

زمینه فعالیت:ساخت انواع تیغچه ها و قالب های UPVC

آدرس:شهرک صنعتی امیرکبیر 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

scroll back to top